Leta i den här bloggen

fredag 10 augusti 2012

Yoga som hjälp vid cancer


Numera forskas det mycket på yoga och dess hälsosamma effekter och studie efter studie visar hur yoga sänker blodtrycket, minskar stress och förbättrar koncentration, sömn och matsmältning. Allt oftare, framför allt i USA, rekommenderas därför yoga som kompletterande behandling vid cancer. Förmodligen kommer detta också att bli allt vanligare i Sverige.

Yoga botar förstås inte cancer. Men som komplement till övrig behandling kan det vara en fantastisk hjälp, i synnerhet som det stärker immunförsvaret och har en lindrande effekt på stressymptom, oro och sömnsvårigheter. Framför allt den yogiska andningen, som hjälper till att rengöra lymfsystemet, har visat sig ha en kraftig positiv effekt på immunförsvaret och även lindra stress.

Stress i sig har en starkt negativ verkan på immunförsvaret och kan bidra till utvecklandet av bland annat cancer och autoimmuna sjukdomar. Sänkning av stressnivåerna är därför viktigt för att kroppen själv ska kunna försvara sig mot sjukdomar och hålla sig frisk. Att sänka stressnivåerna är dock inte alltid det enklaste för den som just har fått ett cancerbesked och ser fram emot en tid med tuff behandling. Oro och ångest är vanliga känslor. Därför kan yoga verkligen hjälpa här och har i studier visat sig ha en kraftigt positiv inverkan på cancerpatienters psykiska hälsa. Genom yogan känner man att man kan återta kontrollen, vilket kan vara ett enormt viktigt steg i en situation där man annars oftast känner sig väldigt utlämnad. Både själva sjukdomen och behandlingen kan lindras med hjälp av yoga.

Viktigt vid cancer är att yogan passar patienten. Alla kan inte göra alla typer av yoga och vilken yoga som är lämplig kan skilja sig från månad till månad beroende på var i behandlingen man befinner sig. Därför kan speciella grupper med individuell anpassning ibland vara det allra bästa alternativet. Yoga fungerar holistiskt, det vill säga det är helheten som är så viktig, inte enskilda positioner eller enstaka tillfällen. Kontinuitet är viktigt och patienten uppmuntras därför att deltaga efter förmåga oavsett om hon/han har bra eller dåliga dagar.

Under cancerbehandling är kroppen ganska förorenad av starka mediciner och både andningen och positionerna i yogan hjälper till att rena. Såväl kropp som sinne lär sig att slappna av. Det blir som en god cirkel där det ena hjälper det andra.

Är du intresserad av forskningsresultat rekommenderar jag www.medicinskyoga.se, där du även kan hitta internationella forskningsresultat. Svensk forskning om yoga fokuserar framför allt på kundaliniyoga och s.k. medicinsk yoga. Personligen tycker jag den internationella forskningen är intressantare, eftersom den visar på att ALL yoga har en positiv effekt på hälsan och man ska inte låta kundaliniyogan ta patent på detta och blåsa upp den för mycket (säger jag som en hängiven utövare av klassisk Hatha Yoga som jag anser att man kan anpassa till det mesta). Men som alltid, välj den typ av yoga som känns rätt för dig!

Som någon sa: ”Yoga is a rope you can hold on to when the going gets tough and it will carry you through.” (Yoga är ett rep du kan hålla i under tuffa förhållanden och som kommer att bära dig igenom.)

Källor: www.yogajournal.com, www.integrativecare.se, www.medicinskyoga.se